Efterlyses: gröna barntips!

Barnboksbloggen och Ekokul efterlyser bra tips på ett grönt och skönt barnliv i alla delar av landet (eller resten av världen för den delen också!). 

Dela med dig av dina tips och du har chansen att vinna ett ex av boken Skönt & grönt barnaliv skriven av Karolina Pihlo. Det kan vara tips på butiker, produkter eller gröna barnaktiviteter till exempel. I boken som du kan vinna finns en massa bra tips, men vi tror att det finns ännu mer att hämta från alla landsändar!

Läs mer på barnboksbloggen här.