Idag är det sparven, i morgon kan det vara du

Sparven

Bakom denna kanske till synes kryptiska rubrik döljer sig ett EU-iniativ. Det handlar om biologisk mångfald, framförallt i våra städer. En “grön” fråga som kanske inte uppmärksammas så brett som andra miljöfrågor de senaste åren. Kika på den fina filmen där man får se organismer som tidigare varit döda och får en andra chans

EU-kommissionen budskap är att vi alla sitter i samma båt eftersom allt hänger ihop. Men också att var och en av oss kan göra skillnad!