Lev hållbart och bli lycklig

Det har kretsat runt mig på sistone, ett budskap som kommit i olika former. En av de första som tog upp det var kloka Caroline på Camino, som snöat in på lyckoforskning ganska rejält. Vid ett föredrag under ekodagarna i Helsingborg berättade hon om den intressanta tesen att lycka och hållbar livsstil går hand i hand.

Och hur hänger då det ihop? Jo, om du rannsakar dig själv för att svara på frågan ”Vad gör dig lycklig?” är det väl ganska få som i dagsläget svarar ”en ny bil” eller ”ett par nya skor”. Istället handlar de flesta svaren om familj, vänner, kärlek, frihet och tid. Om vi med andra ord strävar aktivt efter att bli så lyckliga som möjligt, kommer vi på köpet att anamma en mer hållbar livsstil som inte sätter konsumtion i centrum.

Det hela hänger också intimt ihop med samhällsutvecklingen. När man som vi i Sverige har uppnått en viss levnadsstandard, välstånd och ekonomisk trygghet (obs! genomsnittligt, det finns naturligtvis fortfarande stora skillnader) kan man i statistiken se att kurvan över ”upplevd lycka” börjar att plana ut. I länder där man inte ännu kommit till vår nivå stiger fortfarande lyckokurvan brantare, under det att man uppnår mer ekonomisk trygghet och välstånd.

En liten kuriosadetalj från ett annat föredrag jag bevistade idag handlade om hur vi definierar lyx i olika kulturer. En jämförande studie av bloggosfärerna i Kina och Sverige visar att kineserna pratar om lyx i termer av bilar, klockor, designerkläder, fina restauranger och hotell. Det var inte så länge sen vi definierade begreppet lyx i Sverige på samma sätt. Men idag talar vi framförallt om lyx i termer som till exempel ”vardagslyx”, ”egentid” och tid tillsammans med familj och vänner.

Kom inte sen och säg att det skulle vara svårt och tråkigt att leva på ett mer långsiktigt hållbart sätt, det verkar ju som om vi tvärtom skulle må betydligt bättre av det!